Постъпване в I клас 2020-2021г.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В
ПЪРВИ КЛАС

Прочети повече »

График на учебните занятия за дистанционно обучение

Преустановени са учебните занятия

Преустановени са учебните занятия за периода 28.01.2020г. до 04.02.2020г. включително със заповед на директора на НУ „Отец Паисий“, град Белослав. Учебните занятия се възстановяват на 06.02.2020 г.

Заповед за определяне заявител по схема „Училищен Плод“ и „Училищно Мляко“

Можете да видите заповедта, като кликнете на този линк.

Обява за избор на заявител по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Можете да видите обявлението като кликнете на този линк.

Известие за защита на данните до работниците и служителите, кандидатите за работа и изпълнителите по граждански договори

Каква е целта на този документ?

За НУ „Отец Паисий“ защитата на неприкосновеността на личния Ви живот и сигурността на личната Ви информация са основен приоритет.

Това известие описва как събираме и използваме личната Ви информация преди, по време и след приключване на трудовото или друго правоотношение с Вас. Всички дейности, описани тук, са в съответствие с Общия регламент за защита на данните (Регламент 2016/679) (ОРЗД). Известието може да даде полезна информация на всички бъдещи, настоящи и бивши работници или служители и изпълнители по граждански договори (включително договор за управление и контрол).

Прочети повече »

Известие за защита на данните до родителите и учениците

Каква е целта на този документ?

За НУ „Отец Паисий“ защитата на неприкосновеността на личния Ви живот и сигурността на личната Ви информация са основен приоритет.

Това известие описва как събираме и използваме личната Ви информация преди, по време и след приключване на трудовото или друго правоотношение с Вас. Всички дейности, описани тук, са в съответствие с Общия регламент за защита на данните (Регламент 2016/679) (ОРЗД). Известието може да даде полезна информация на всички бъдещи, настоящи и бивши работници или служители и изпълнители по граждански договори (включително договор за управление и контрол).

Прочети повече »

Индикативен списък на услуги

Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи услуги, съгласно Приложение 4 от решение № 704 от 5 октомври 2018 година за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване.

Прочети повече »

Приятели!

препоръчваме ви да видите...

Архиви

Всички публикации, хронологично...

Страници

Информация за НУ Белослав...