Вътрешни правила за осигуряване на мерки и средства за защита на личните данни

Длъжностно лице за контакт, отговарящо за защита на личните данни:
Ивелина Пенева
тел. за контакт: 05112/3607

Приятели!

препоръчваме ви да видите...

Страници

Информация за НУ Белослав...