График на дейностите по прием на ученици в първи клас за учебната 2023-2024г.

май 09
2021

Обучение в електронна среда

ное. 27
2020

Уважаеми родители,    

На основание заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.  Ви уведомявам, че от 30.11.2020 г. НУ „ Отец Паисий“  преминава към обучение в електронна среда.   Обучението ще се осъществява съгласно приложеното седмично разписание на часовете.   Проектните дейности в I – IV клас ще бъдат проведени присъствено в месец юни, както следва:     

– I, II и III клас- първа и втора седмица на месец юни;

– IV клас- четвърта и пета седмица на месец юни.


Красимира Грудева – Директор на НУ“Отец Паисий“

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИК В ДНЕВНА ФОРМА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

ное. 11
2020

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИК В ДНЕВНА ФОРМА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ, КОГАТО ПРИСЪСТВЕНИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС В УЧИЛИЩЕТО НЕ Е ПРЕУСТАНОВЕН (ЧЛ. 115А, АЛ. 4, Т.1, Т.2 И Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ)

При изявено желание даден ученик да се обучава в дневна форма в електронна среда от разстояние се процедира по следния начин:

1.      По здравословни причини – подава се заявление (по образец или свободен текст) от родителя до директора на училището, в което учи детето за обучение на ученика в електронна среда от разстояние. Родителят попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Представя се медицински документ, удостоверяващ заболяването, издаден от експертна лекарска комисия или етапна епикриза. Комплектът документи се депозира в деловодната система на училището. Директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.

2.       По желание на родител или ученик –  подава се заявление (по образец или свободен текст) за обучение на ученика в електронна среда от разстояние от родителя или ученика до директора на училището, в което учи детето. Родителят или ученикът попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Директорът представя становище за възможността на училището да предостави обучение в електронна среда, както и информация за успеха и активността на ученика през изминалата учебна година. Комплектът документи се  представя електронно в РУО – Варна от директора на училището. Комисия в РУО ги разглежда и дава разрешение или отказва обучението в дневна форма в електронна среда от разстояние. Ако становището е положително, директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.

Правила COVID-19

сеп. 14
2020

График на учебните занятия за дистанционно обучение

мар. 17
2020

Преустановени са учебните занятия

ян. 31
2020

Преустановени са учебните занятия за периода 28.01.2020г. до 04.02.2020г. включително със заповед на директора на НУ „Отец Паисий“, град Белослав. Учебните занятия се възстановяват на 06.02.2020 г.

Заповед за определяне заявител по схема „Училищен Плод“ и „Училищно Мляко“

юни 06
2019

Можете да видите заповедта, като кликнете на този линк.

Обява за избор на заявител по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

май 16
2019

Можете да видите обявлението като кликнете на този линк.

Индикативен списък на услуги

ян. 31
2019

Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи услуги, съгласно Приложение 4 от решение № 704 от 5 октомври 2018 година за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване.

Прочети повече »

Приятели!

препоръчваме ви да видите...

Страници

Информация за НУ Белослав...