Проекти

Междуучилищна проява 10.06.2022г.:

Обява:

За учебната  2019/2020г в Начално училище „Отец Паисий“ , гр. Белослав са сформирани 6 групи за допълнително обучение по БЕЛ и математика , за ученици от 1-3 клас. Дейностите се провеждат в учебни дни извън часовете по учебен план. Групите работят по утвърден график от директора.

Приятели!

препоръчваме ви да видите...

Страници

Информация за НУ Белослав...