Обучение в електронна среда

Уважаеми родители,    

На основание заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.  Ви уведомявам, че от 30.11.2020 г. НУ „ Отец Паисий“  преминава към обучение в електронна среда.   Обучението ще се осъществява съгласно приложеното седмично разписание на часовете.   Проектните дейности в I – IV клас ще бъдат проведени присъствено в месец юни, както следва:     

– I, II и III клас- първа и втора седмица на месец юни;

– IV клас- четвърта и пета седмица на месец юни.


Красимира Грудева – Директор на НУ“Отец Паисий“

Приятели!

препоръчваме ви да видите...

Страници

Информация за НУ Белослав...